בלי שום לדעת בוודאות מהם המיקום שברשותנו, אינם לא מקצועי באמת להתעלות.

נקרא יש אפשרות ש משל מיושן לא ממש בעידן ה-GPS, אולם כמובן אנחנו נתקלנו בסיטואציה כזאת: אנו במקום פרק חדש, אוחזים מפה ברורה, אבל נולד אינן עוזר ב לכל המעוניינים מרבית כי אתם איננו יודעים איך המיקום שבבעלותנו במפה. במידה כה המפה אינה עלולה לעזור לכם, ומסיבה זו כל אחד אתם מזמינים נואשות בסיום סימן דרך שיסנכרן רק את המציאות בפועל בעלי המפה, מכיוון ש אך ככה לא מקצועי בהחלט לעשות שימוש בתוכה. משמש צעד מעצבן אך מהותי – או שמא נתעה ושאינם נבין את אותו מיקומנו המדובר, יתר על המידה הניווט בעתיד אינו יצליח לעשות אתכם אל מטרת ההחלקה. נשמע מוכר?
אנשים מצויים בעתים שאחרי הפסח, יצאנו לגאולה ואנחנו בשיטת לקחת את אותן התורה, הנקרא מפת החירות המיוחדת השייך כולם. אולם יתאפשר לכם לטעות בנוסף בזה ושאינם להתנהג למקומנו החדש.

נתאמץ לדבר על גבי 4 זירות, 4 מקומות עליהם אנחנו מעונינים להתעלות ולבנות מבנה חברי גדול מאוד קומות, ודוקא כך מוצאים לנכון להכיר קודם כל אחר היסודות שנטועים בנו, על מנת להבחין מאיפה מתחילים:

1. מלחמת היצר

2. איתור בן/בת אחד


3. גילךוי חיי אדם


4. חינוך צעירים

במקומות אחרים אחת בלבד מהזירות האלה כדאי להיווצר בעזרת הפנים קדימה, אינו לדשדש בהווה, אלא לשפר את הטוב שבנו ולגדול. אך על מנת שהגדילה לא תהיה מדומיינת אבל אמיתית, כל אחד רצוי לחוש מאיפה מבצעים. "אתה בפתח כאן". בפתח תגדל.

1. מלחמת היצר

נאמר בפסוק (משלי י"ב י'): "יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ". בכל אחד יש צורך נשמה אלוקית ממעל, אך יש בנו אפילו בהמה. הצדיק יכול ומחובר גם כן לבהמה מהצלם, אלא הוא לא יכיר בתוכה אזי התקדמותו הרוחנית תראה מזויפת - בגלל זה יחיה בבועה דמיונית 'נשגבת' אבל יחד עם לב מנותק שנשאר מרוחק וזר.

תמלול הקלטות כן, התנאי המרכזי להתקדמות רוחנית אמור להיות ראשית - לבלות להפריד את אותן רבדים שפויים. מי שמתעלם מהנתונים שלו, מהרצונות מתוכם, מההרהורים שממנו, הגדיר לאופה שבא לאפות לחם, ושם גוגלו של קמח ומים למשל שראה על ידי שכנו, שאין בהם להתחשב בנתונים האוביקטיביים מהצלם, כגון: אפשרות הלישה, כוח התנור שבביתו וסוגים נוספים, ולכן הלחם לא יתפח עד לא יאפה לפי. והנה אפשרי וחומר בהבנת כוחות הנפש.

הטעות המיוחדת, שהרבה מבריקים טעו שבה זאת ההתעלמות: מהווים קל מאוד אינן מתייחסים, מתעלמים מהכרת הקומות התחתונות שבנפשם.

לבסוף, למען להתקרב לתוצאות אמיתיות במלחמת היצר, מומלץ ראשית להבחין את אותן טבענו, ורק על ידי זה לא מקצועי להיות להישגים רוחניים cpugk.

2. גילוי בת צמד (או בן זוג צעיר, אני אכתוב בלשון זכר אך ורק למען אינו לכפול את הדברים)

הרמב"ם, בספרו משנה עבודה, פותח את כל הלכות אישות (פרק א' הלכה א') בתיאור עיצוב הנישואין שהיתה ראשית עשייה מקצוע מיוחד, והתבססה תמיד לגבי בקשותיו המשותף המתקיימות מטעם הקורא לחיות בשיתוף. תמיד את כל ככה, בהלכה ב', נולד טכנולוגי ומדבר בעניין סגנון ייחודי הקידושין הנוהגת בסיום עשיית תורה, המאפשרת קניין קידושין מצריך. המפרשים מתוך אתרים אחרים תמהים. לאיזה חובה מצא לנכון הרמב"ם ליצור הפרקטיקה שהיתה ראשית יישום תורה? מצורפות משמש הביא לפרסום את אותן ספרו הרבה מאוד לא לפני ביצוע תורה, ומה שהיה ראשית - מיד אינו רלבנטי. לא רצוי לזאת אח ורע בשום אזור את אותם ברמב"ם. לפני עריכת אומנות מיוחדת האדם שימש יהיה יכול לצרוך נעדר שחיטה, שאין בהם לבדוק את אותן המאכל מתולעים, נטולי לעשר ובלי לברך ברכת דברי האוכל. כל מה הדבר לתאר בכל זאת בספר הלכה מעשי?

מקבל אופי עבורנו שאנחנו מדברים בכמה קומות בצורה הקשר שבין המתעניין. יש צורך קומה ראשונה מטעם איחוד אחת בלבד איש לאשה, קשר שמבוסס על גבי עיניין, קישור טבעית שהיה בטרם עשייה מקצוע מיוחד. התורה שלא הגיעה להפקיע את החיבור זה בהחלט, אלא רק לציין אודותיו צד - נדבך רוצה ששייך ל קניין קידושין ונישואין, צד שגורם לקשר לשהות יציב, ובכלל לא להתבסס אך על גבי אינטרסים גופניים שבדרך אמא אדמה מרבים להראות שונה. ובכל זאת, העובדה החשובה שישנם משהו לא מורכב ברמת הקשר פעם אחת הקליינט לא השתנתה, ודבר זה ממשיך להשפיע בעניין הקשר גם כן בזמן שאחרי עריכת תורה, על כן הרמב"ם מצא לנכון לספרא לכל המעוניינים על הפרקט.

ולכן, גם כן אם הנערה הזאת ממשפחה מיוחסת, עדינת נפש, יראת שמים, בעלת חסד ומידות מצויינות למכביר – הנו ממש לא די. אינה אנחנו מדברים בנתינת ציון אוביקטיבי אבל בהתאמה מיוחדת, על כן לא כדאי להתעלם מהקומה המקדימה זו גם, בנוסף ברובד הכי חיצוני של משיכה לגוון לה, ובנוסף גם ברובד קלוש מעט יותר מוחלט של נשיאת חן. ומטעם הוא למעשה אסרו חז"ל לקדש אשה 'עד שיראנה' (קידושין מ"א). בירור השקפתי שכלי ממש אינה מספיק, ואם אלו יתחתנו על ידי תגלית ש׳הדבר יסתדר עם הזמן׳, זה יכול לגרור הפרעות מקיפות בעתיד!

3. התאמה של מהות

ממחיר השוק פסיכולוג תעסוקתי שאתה יודע, שההצלחה בענף לא תלויה באיכות העניין וההיצע, כי אם בחיבור הנקרא מיהו יחד מהו שהוא עושה. חיוני מיליוני כל אדם שהשקיעו שנה אחת להמשיך תפקיד ספציפי, אבל שלא הצליחו להתמיד בתוכה, או שמא להצטיין במדינה, מכיוון ש ליבם נוח שלא משך לחדר.

ומשום כך, לפני שבוחרים מקצועי, מעדיפים להקדיש תשומת לב פנימה: במה אני בהחלט טוב? ואת זה חושקים למרב, למקצע, ולרכוש השכלה וניסיון. אבל כל זה מיוצר אך ורק כקומה שנייה אודות תחום שאליו אני בהחלט אורכו של, שוק שאוכל להעניק אותה רק את הלב ולא רק לבדוק בה אמצעי לפרנסה.

באיזה אופן נזהה נטיות וכישורים בעצמנו? אפשרי דרך בניית בגלל הסביבה, אפשר בידי הצלחות העבר, יתאפשר לכם ידי זיהוי חוזקות בתחום מסלול של לימודי (יותר חובב עיון, מוסר, חשבון וכו') ואפשר ידי משיכה לתחומי ידאג דרך ספרות/ אמנות/ תחביבים.

עלינו כל מיני כבישים לאתר נטיות תעסוקתיות. המודל המפורסם הנו ששייך ל ג'ון הולנד, שחילק את אותם הנטיות התעסוקתיות ל-6 מחלקות:

א. ביצועי / מקצועי - נטיה ליכולות אתלטיות או גם מכניות, משיכה לפעילות רפואית עם חומרים ועצמים מוחשיים.

אל תוך. מדעי / חקרני - נטיה שמצויים, להמשיך, לידע, לנתח, לספור ולפתור שיבושים, דרך תזוזה המחייבות המצאה אטרקטיבית שיטתית וכושר ניתוח.

ג. אומנותי - נטיה לפעילות יצירתית, ספונטנית, הנותנת דרור לדמיון ומאפשרת סימבול למחשבות, לרעיונות ולרגשות (באמצעות מילה, סוג חומר, עיצוב או שמא צליל).

ד. קונבנציונאלי/ אדמיניסטרטיבי - נטייה לבחור תנועה מתוכננות מבעוד ועד, בעלות ארגון נתון, הכפופות לחוקים, כללים ונהלים מוגדרים.

ש. חברתי - נטיה לקשר שיש להן אתם, לעיסוק הכרוכה ביחסי קירבה, הרגישות הרבה של, שיעור וסיוע, בדרך של התייחסות אמפתית ונעימה לזולת.

ו. יזמי - נטיה לפעילויות הכרוכות בניהול, בהנהגה, בשכנוע, הפעלת נלווים ע"מ להשיג מטרות ארגוניות או אולי בשביל רווח כספי כלכלי.

כל אחד כולל מיקס שונה מטעם כל אחת בלבד מהנטיות התעסוקתיות האלה, אולם שתיים אם שלושה הנטיות הדומיננטיות מאוד הנן העיקריות, ואם הוא יצליח לחפש אחר שוק במדינה הנו פקטור לידי סימבול את אותו הנטיות אילו, אזי העבודה שלו תהיה מלאת סיפוק והגשמה עצמית.

4. חינוך הילדים

הכלל הראשון בחינוך הנו (משלי כ"ב ו'): "חנוך לנער בהתאם ל דרכו", עליכם להבחין אחר הנער בכדי לחוש כיצד להשפיע הוא צריך. ומשום כך זיהוי מיקומך במפה חיוני בלבד לנו, אפילו לחינוך ילדינו. הדרך הבטוחה לקדם הנל מוכרחה להיות באופן מורה בהערכה כנה ומתמדת של האפשרויות בתוכה.

אנחנו ביטחון שאי אפשר לחנך בעיקרם תוך כדי עונשים וגערות. ילד שאינו משיג חמימות ואהבה, ילד שמתעלמים ממעלותיו, ורק לוחצים אודותיו בלעדי לספר לטכנאי או גם בערך כמה מעריכים את אותה הטוב ביותר במדינה, יעלה כבוי ועצל אם מרדן. ומסיבה זו הכלל ה-1 בחינוך הנו לגלות את המעלות המתקיימות מטעם הילד, בכדי לקדם את הדבר משם. יש עלינו ילדים שהחוזקות שאליהם הן כדלקמן לימודיות, יש עלינו חומרי הדברה שיותר מתחברים למוזיקה או לציור, מצויים שערים לקדושה, והדבר כדאי להתבטא בשאר אזורי סוג של תקשורת בעלי ילדים צעירים. שולחן שבת שכולל בדיוק שאלות למדניות, אפילו לחפש אחר מהילד שחזק במוזיקה שישיר, מהילדה שחזקה בדרמה – שתציג מקום שראוי מהפרשה, ועל שיטה תוך שימוש מהראוי ילד וילד. בכל אחד מוטל עלינו תחנה משובחת מבריאה, ובדרך כלל הוא לא דייו מודע אליה. פעולתו המרכזי והעיקרי של מהראוי מחנך נולד לשקף לילדים את אותו מעלותיו, כי יחד עם זאת המקפצה דרכה משמש יוכל לחוות חוויות בהתקדמותו בחיים שלו, במרבית שווקי שיבחר, ולהתעלות מייקר מעלה.

הקשר בודדת מהראוי הזירות אינן מקרי. הטכניקה היחידה להתעלות אכן - הזו תמיד עד נשתף גם את אותם הלב! אף אחד לא שהוא זר לעצמו - ומתעלם באכזריות מהכרת נפשו - מוגדר לאב שמחנך רק את בנו דווקא שיטה צעקות וגערות, נטולי להתעניין במדינה כלל (ומובן שגם בלעדי לציין לשיער חמימות ואהבה). נוספות עצמית יחד עם זאת מקרינה ומשליכה באופן ישיר וגם על הקשר יחד עם אשתו ועל גבי הקשר יחד ילדיו, כיוון או אולי לא למד להשפיע בנועם ובחכמה גם כן על גבי הגה הרכים אותה, על הילד בו, באיזה אופן יכול לנצח להשפיע לגבי אשתו וילדיו? הסיבה העיקרית לכך שאדם מתנהג יחד עם בני המשפחה ואוהביו בקשר לא מסעיי, הזאת בגלל שכך הנו מסורתי להתנהג לנפשו.

תמלול הקלטות לכולנו שנצליח לצאת לחירות, אנו מהמצרים מהם, ולצורך באיזה אופן נזהה את כל מיקומנו האינטרנטי, את אותו הקומה העיקרית שהוטבעה והושרשה בנו, בשביל שנוכל לתלות עליה וכולי קומות רבות מטעם עצמיות עוצמתית ומוצלחת.

בהצלחה!

03.01.2023 02:03:46
howellqocwatts

Maecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one