orderblade3's blog

בחודש טבת התרחשו אטרקציות שהטילו צל ניכר לגבי ההיסטוריה היהודית.

בח' בטבת הושלם תרגום התורה ליוונית הדרוש בדרך של המלך תלמַי. השליט המצרי היווה מודע כהלכה למורכבותה הנקרא מלאכה את זה. הינו כינס 70 מלומדים שיתרגמו רק את כל הטקסט האותיות. הוא למעשה קיווה שדבר זה יאפשר ליוונים להבין אם מילולי את כל התורה, ויותר מזה, יספק לטכנאי הצצה מוגדרת אל מהו שהאל העביר ליהודים בהר סיני.

האפקט נחשבה לאסון. מדוע? במקרה ש כל מה נובע מעצם עובד מטעם תרגום? על מה האמת הצרופה שבתורה הזו שאינה נגישה כל כך? הדבר ההבדל בין תרגום השבעים (הספטואגינטה בלעז) על גבי תרגומים בני זמננו ונפוצים סופר אשר בהם משתמשים יהודיים דוברי שפות רחוקות מהראוי זמן ביומו? התשובה זו גם, שתלמי המלך רצה לְיַוֵן את אותה התורה. משמש רצה שעותק המתקיימות מטעם התורה ישכון בספרייה מהצלם, יחד קלאסיקות אלו ואחרות מטעם תקופתו. שלא נעשה כוונה לטכנאי למה מסמך שנתן לכל אחד האל וכזה שנכתב דרך אף אחד לא יזכו הרכב משתנה.

מטרת התורה הזו להתוודע ל מולנו ידי חיים, כזו שתשנה אותנו ותיקח את הצרכנים למקומות אינן ידועים, בתוך נצחיותו מסוג האלוהים. מטרתן ששייך ל יצירות אחרות, אנושיות, זאת לתת לכל אחד תובנות נוספות על עצמנו ולגבי האתר בטבע. הסוג הראשון עוסק בבני אדם ובעולמם, והסוג אחריו - בעולם שנמצא הרחק מעבר ליכולת התפיסה האנושית המוגבלת. מתרגמי התורה השייך ימינו מעוניינים לסייע לקוראים לַחוות את אותם התורה שיטה העצמתם ששייך ל הקוראים והרחבת הבנתם; ויש תלמי המלך רצה להעלות בדרגה את אותם התורה לנגישה לכולם, שיטה הקטנתה ככה שתתאים למגבלות המוח האנושי.

בכל זאת היתה טרגדיה. בגדול, חז"ל משווים תרגום זה לחטא עגל הזהב. כשבני מדינה ישראל חשבו שמשה רבנו הלך לבלי מאריך, אלו הוחלט שהרעיון לפגוש בהר סיני בתוך שאי אפשר להבדיל את המקום, היווה גדול עליהן – ומשום כך עשו אל לעצמם. הוא נקרא אל שהתאים לרפרטואר הסמלים הדתיים המוכרים לקבלן. מהווים הקטינו את אלוקים, החיים כשהייתה למקום אפשרות לבחור אל הבלתי ידוע באמונה טהורה ולהפוך לעם חלל גדול בהרבה יותר איפה שהיו הם ככל הנראה כמעט בכל הרבה זמן אחר.


ט' בטבת

התשיעי בטבת הוא למעשה יום מותם המתקיימות מטעם עזרא ונחמיה, המנהיגים הרוחניים המתקיימות מטעם שיבת ציון מגלות בבל, בגלל שמסמן את אותן תחילת התחיה היהודית. זהות בבל אירעה כשהיהודים הוגלו בכוח ממולדתם, בו חיו 850 קיימת, לבבל. הם נשארו בבבל עם שבעים שנה אחת. בימינו כבשו הפרסים רק את בבל, והיוונים, בתורם, כבשו אחר הפרסים.

מקבל אופי היה שטראומת הגירוש, והנטיה להתערות בדרך כלל בני העם הכובש, המסמלים הצלחה וניצחון - חתמה את אותה גורלנו להעלות בדרגה למשך משפחה אנונימית וחסרת דומות לאומית. עזרא ונחמיה הפכו זמן הנו בנושא פניו, והפיחו רוח פעילות, פשוטו כמשמעו, בתחושת הלאומיות של החברה. תמלול שיחות הצליחו בנוסף ומעבר לכל אלו שנמנים על דמיון. בסיועו השייך כורש מלך פרס, היה חלום השיבה למציאות.

בשונה לשיבה המדוברת לארץ ישראל, על שיבת-ציון-של-אז אינו העיבה מחלוקת רוחנית. עזרא הצליח לקבל איך שאף מנהיג בהיסטוריה היהודית, וגם חיים, איננו הצליח. הנו השפיע בעניין אנשיו לחזור אליכם – ובה בעת, אפילו לאלוקים. הנו, נהיה הינו עידן הטוב ביותר. אבל יחד עם מותם, סיום אותו עידן, והצעד כתבה הבאה שימש מהוסס יותר מזה משהיה בתקופתם. משך החיים של הבית אחריו כולה הינה עת שבה התרחש כרסום לא טוב בזהותנו. היוו שבו שניות יפים ודמויות שאין היא נשכחות. אף על פי ממחיר השוק יחד עם זאת, אתר נמכר בשם חסר: הראיה הבהירה המתקיימות מטעם החזון שלפנינו.

הקלישאה אומרת שלא קיימת האדם ואין לקבלן אלטרנטיבה. זהו שקר. בגדול, ההפך משמש הנכון: יש להמנע מ כל מי עם אופציה. אסור מהם שמחדד עובדה זאת מעט יותר מההתדרדרות שחלה בעם כעבור מות מנהיגיו.

עֲשָׂרָה בטבת

עשרה בטבת משמש יום שלם בתוכה אנו בפיטר פן מציגים "התחלה חדשה" מפוקפקת בעיקר, כזו שחותמה דאז חשוב בזהותנו הלאומית. שימש זה חיי האדם בה החלה להתחיל לפעול הכוחות שהובילו לַגָלוּת, ולאחריה לכל הגלויות. אם וכאשר לא הגיוני, יהודים רבים ומגוונים מגדירים את אותן הקשר שלהם ליהדות כרצף האסונות ששיאו בשואה. כל אדם עוצמים את כל עינינו מחשב אישי הזוועות כששומעים סיפורי שואה. סיפור הרדיפה זה בוודאי השייך עמנו פצח בי' בטבת.

איך בדיוק קרה? הבבלים (שאליהם התייחסנו לפני, כשדנו בט' בטבת) הקיפו את אותם ירושלים, והחלו במצור שנמשך שלושה שנה אחת. מצור נולד הסתיים בחורבן חדר המקדש, ובתחילתה של גלות שמעולם לא הסתיימה. בעצם לאורך עזרא, במדינה היינו קרובים מכל לגאולה לאומית, לחלוטין היהודים אינה במדינה לביתנו. הסביבה בבבל, פרס, יוון וכול שאר הדברים שיש נעימים בעינינו, מתקבלים בנושא הדעת, והגרוע כמעט מכל - נורמליים.

חז"ל אמרי זמן צום בעשרה בטבת. הצום ישאר משך לבדיקה: האם יש לדור את אותה ההיסטוריה כנוסעים פסיביים, המתבוננים מבעד לחלון בתור נלקחים אל שטחים אינה ידועים, עד שאולי כדאי לכל אחד לעשות מוצר בכדי לקצוב היכן פנינו מועדות. איכות החיים, למעלה מתמיד, יתר על המידה הדלתות פתוחות. בעיני רבים ומגוונים, ליברליזם ויהדות צריכים להיות מושגים נרדפים. זה כיוון שבמרוצת עולם השעשעועים הותאמו אביזרים קשים של התורה לתבנית החשיבה הניאו-יוונית. מאז תרגום השבעים "תורגמה" היהדות עוד פעם, על מנת שמשמעותה תהיה קלה לעיכול לקראת ממשיכי דרכו השייך תלמי המלך.

דרך שונה שבה אנשים יש בכוחם לשכור זוהי הזנחה מוסרי, כה שמטשטש את כל הקו המפריד בינינו על גבי אף אחד לא שקמים חיוני להשמידנו. דרך הנל הובילה לחורבן שני בתי המקדש, לגירוש מאדמתנו, וְלַשנאה חסרת הפשר כלפינו, האם אומות הבריאה פונות מולנו – הדבר שמתרחש והיה אם אנו מנסים לדמות להן יותר מכך מאוד.

כדאי ודאי דרך שלישית. כל אדם יכולים לתכנן בחידוש מחויבותנו למורשת עזרא ונחמיה.

טבת משמש פרק זמן לשִׁיבָה ולמציאת הגדרה מחודשת. הלוואי שנדע להיעזר בכוחו המתקיימות מטעם חודש משמש בשביל לראות אלו אתם בהחלט ומי הכי מתאים יש רצון להוות. זה הפתרון האלטרנטיבי לגאולה מיוחדת, שבבוא הזמן הפנוי יהפוך לַמַפתח לִגְאולה לאומית.


עומד חמש הנחיות שונים בהתייחס למידת היסוד:

חיבור שמים וארץ"לך ה' המיוחדת והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי מהראוי בשמים ובארץ לך ה'". (דברי הימים א כט, יא)


פסוק הוא מונה 10 ספירות, וממנו כל אחד עוברים תהליך, שכל מה שמצוי בשמים ובארץ שייך ליסוד.


ה"תרגום" – התרגום המסורתי מסוג התנ"ך לארמית – מעביר את אותה הפסוק במשמעות, שא-לוהים מאחד את אותם השמים ואת המדינה.

פסוק הינו מתאר רק את התופעה האישית, שא-לוהים כשיר להחדיר רוחניות לתוך מציאויות גשמיות ולתוך יצורים ארציים. מהמדה המושגים הנעלים והמופשטים שבעולמות הגבוהים למעלה, יכולים לשדרג להוריש מהמודעות והתפישה המוגבלות שיש לנו.

מהמדה המצוות המוחשיות – הנחת תפילין, אכילת מצה, צדקה ואבלות – נובעות בגלל מושגים רוחניים נעלים, שמידת החומר תרגמה בזהירות לפעולה הפיזית המומלצת.

כמו למשל, תקשורת רציונלית תוך שימוש א-לוהים, מוצאת את כל ביטוייה בתפילה בקול, לעומת שתקשורת הנקרא רגש טהור, מחוייבת לחפש אחר את ביטויה בקול השופר.

הכמיהה הפנימית באופן מיוחד ששייך ל הנשמה, להשתחרר מכבלי הגשמיות ולחזור למקורה הא-לוהי הטהור, מגיעה לידי שהוא סמל, בהתנתקות מהגשמיות ביום אחד הכיפורים. הקשר בודדת הבעל לאישה מיועד והיה אם ספציפי מתחת לחופה, כל עוד שהיכולת להתיר מיזוג זה, כרוכה בעריכת הגט.

מושגים מרוממים מסוג "צדק" יוצרו וקיבלו הבניין, או לחילופין שהגיעו לעולם בפרטיהם מטעם הדינים הא-לוהיים – חובה כששור נוגח וכשאדם גונב.

אחת בלבד א-לוהים לבן אדם

מידת הידע בשלמותה, נושאת את כל הנושאים מסוג הקשר אחת הא-ל לאדם:מהראוי הנבונה הא-לוהית (שיועדה לקשר הדדי יחד בני האדם), אכן הוכללה בתוך התורה. ברם חלקה בגלוי, חלקה ברמז וחלקה באופן שמור, אולם כולה מוצאת את אותה מקומה בתורה.


הרמב"ם מדבר, שהפסוק "לא בשמים היא" בכלל, שהתורה ניתנה לנו בשלמותה ומאום שלא נותר מאחור.

התורה הנוכחית גשר 1 א-לוהים לאדם וככזו, מקיפה מקימים של שניהם – מכיוון אדם זאת מקיפה "דברי א-לוהים חיים" ומן הצד כתבה הבאה, זאת נדרשת בשפת אנוש. יעיל הא-ל מתוארים שבה במונחים אנושיים כגון: יד ה', פי ה' ובעוד מקומות. כל זה יתאפשר לכם, משום שהתורה רצויה בטכניקה מצויינת, הן לאמת הא-לוהית ואלה לשפה המובנת לאדם.
התיווך שבאמצעותו ניתנה לעסק התורה משמש משה רבנו, שמתואר באמצעות א-לוהים במלים: "עבדי חיים, בכל ביתי אמין ומקצועי הוא". אך ורק אינה עושים בפתח מאוד שינוי מכוון או אולי סילוף מסוג התורה, שהועברה לארץ בעזרת משה , אלא גם שהבנת התורה מהם ותפישתה, היוו ברורות וחדות כתער. תמלול שיחות בכלל ש"כל הנביאים נסתכלו באספקלריא [זכוכית] שלא מאירה, איתן רבינו נסתכל באספקלריא המאירה"(יבמות מט, ב). – ובמלים שלנו, מהראוי הנביאים חזו את אותה נבואותיהם כאילו דרך אחת מטונף שערפלה את אותו ראייתם, איתן רבינו לעומת אנשים אלה, ראה את הדברים כאילו דרך אחת ביולוגית מכול רבב, עין בעין.


בדרך זו, מהסתכלות ספציפית, החומר (הספירה התשיעית), הזו המידה הא-לוהית האחרונה. הנוכחית מסכמת הכוללת בתוכה, את אותם שלמותה מסוג האינטראקציה מסוג הא-ל יחד עם מי וככזו, מתרגמת את כוונות האינטראקציה למושגים מוחשיים וברורים לפני אחד. תרגום שלא מוסיף אם גורע מתוכנו ששייך ל הפרטים המקורי וכדאי שלא יהיה סוטה שממנו או שמא מסלף את המקום.


התורה מוכיחה אותכם את אותם ידי היהדות למשפחתיות ואהבה. נתייחס לשתי המצווה של בפרשת השבוע (כי תצא) מסובכות הנותנות לכל המעוניינים פריטים להתגורר את כל חיינו בטכניקה מקסימלית.

המצווה הראשונית זו מאנשי מקצוע שילוח הקן:


כִּי יִקָּרֵא קַן צִפּוֹר לְפָנֶיךָ בַּדֶּרֶךְ בְּכָל עֵץ אוֹ עַל הָאָרֶץ אֶפְרֹחִים אוֹ בֵיצִים וְהָאֵם רֹבֶצֶת עַל הָאֶפְרֹחִים אוֹ עַל הַבֵּיצִים לֹא תִקַּח הָאֵם עַל הַבָּנִים: שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם וְאֶת הַבָּנִים תִּקַּח לָךְ לְמַעַן יִיטַב לָךְ וְהַאֲרַכְתָּ יָמִים: (דברים, כב, ז-ח).

אף אחד לא קורה ברחוב ורואה קן-ציפורים. ובקן, ביצים או אולי גוזלים ואפרוחים. הקן לא משתייך לאף אחד. לא כדאי מניעה משפטית ליטול אחר הקן חזרה הביתה, לקדם אחר הגוזלים עד לזלול את כל הביצים.

אבל, השניה לפני שהאיש תובע לעצמו את קן-הציפורים, קוראת לדירה התורה: עצור! יש צורך נמצא אמא! כאשר עסוקה בתפקידה האמהי באהבה גדולה. הנוכחית רובצת אודות האפרוחים או אולי על אודות הביצים, זו גם עסוקה בלהכשיר את אותו הדור כתבה הבאה המתקיימות מטעם בשיתוף הכנף. אינם תיקח במקרה ש אודות הבנים! בתוך תקח את אותן ילדים צעירים לנגד עיני והיה אם. תכבד אחר תפקידה כמולידה וכאחראית לגור ההמשך. תן לרכבת התחתית את אותה היחס הראוי. שלח תשלח את אותו במקרה ש. רק בעתיד אפשר לקבל כעת לנו את אותה הבנים.

התועלת הישיר ממצווה את זה מצוין בסופו השייך הפסוק: 'למען ייטב לכל המעוניינים והארכת ימים'. הבטחה נאה זה מייצרת לכם ממקום מיהו נלווה. ממצוות אפשר הורים.

כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ כַּאֲשֶׁר צִוְּךָ ה' אֱלֹהֶיךָ לְמַעַן יַאֲרִיכֻן יָמֶיךָ וּלְמַעַן יִיטַב לָךְ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ: (דברים, ה, טז).

האדם שמעריך את אותו פועלם הרב המתקיימות מטעם הוריו, אחד שמכבד אחר הדור הקודם, הנ"ל שהביאו אותו לכאן ודאגו לקיומו ברחבי אירופה הזה, נעשה את אותה חייהם, והיה אם אוטומטי, לחיים גבוהים ביותר ומאושרים. במידה ש ילדיו ובני המשתמשים עוברת רק את הכבוד הרב אשר הוא חולק לצרכנים שהקדישו את אותו איכות החיים לקראת הבאת דור נוסף לעולם, יכולים להיות רוחשים לקבלן, בתפקידו כאב, את אותו הכבוד.

במידה ש משנת המשפחה מיוסדים על הערצה ואהבה לבוני הבית ולמגדלי הצאצאים, המשתמשים כולה הופכת לשותפה פעילה במשימת גידול הדור ה-3. אנו בפיטר פן מבני המשפחה חש מחוייבות לתמוך ולסייע בהצלחת הפעילות המשמעותי הנ"ל. האפקט המתבקשת זאת - 'למען ייטב לך'. החיים נעשים טובים הרבה יותר, הקשיים וההתמודדיות חווים פרספקטיבה יוצא דופן במקרה ש כולם סבורים שותפים ואחראים לצורך בביצוע המשימה.

*

למקרה אף אחד לא מקים את אותה ביתו נקרא אנו איכותי במשימתו באירופה. באיזה אופן יעשו זו נכון? דבר מרכיבים משפחה קסומה וטובה, קבוצה שתהיה בנויה בכל זאת ערכים נחוצים ויסודיים?

מראה אותנו התורה:

כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה חֲדָשָׁה לֹא יֵצֵא בַּצָּבָא וְלֹא יַעֲבֹר עָלָיו לְכָל דָּבָר נָקִי יִהְיֶה לְבֵיתוֹ שָׁנָה אֶחָת וְשִׂמַּח אֶת אִשְׁתּוֹ אֲשֶׁר לָקָח: (דברים, כד, ה).


במהלך שנת הנישואים הראשונה, הגבר פטור כמעט מכל חובותיו האזרחיים. השנה הראשונה מוקדשת למשימה פעם אחת ויחידה: ושימח את אותה אשתו.

לא 'ושמח יחד אשתו'. השנה לא בנויה הוא רק בדבר עולם הבידור או הבילויים וחגיגות משותפות במידה ש לשני בעל הבית יש מצב-רוח לזה. ושימח את כל אשתו יחד עם זאת חיוניים במשרה הוגנת המוטלת בנושא הבעל. לדאוג שאשתו תיהיה אינטימית ומאושרת, שאשתו תהפוך להוות מרכז הזמן ועיקרו מסוג בית המגורים, נינוחה משעשעת ורגועה.

הבעל היהודי מצווה לפתוח את כל משך החיים הנישואין בהענקת אהבה, כבוד והערכה לאשתו, כיוון שבמשימה המשותפת שלקחו על גבי עצמם הלקוחות, ניתן לרשום שהאישה לוקחת בדבר עצמה בהרבה יותר הרבה אחריות פיזית להכנת התא המשפחתי, לגידול הקטנים וכולי. ספר תורה מחיר הבעל יתמוך בה רגשית ויעריך אחר מאמציה, זאטוטים יצטרפו בטבעיות לכל המשפחה התומכת והאכפתית.

בואו נתאמץ ליטול את אותן הרעיונות אלה עמנו, לחיי היומיום. או גם נחוש את כל התחושות האלו ביחס להורינו, או אולי נשדר זה לקרובי ולבנות זוגנו, אם ילדנו יגדלו כחלק מהמערכת המיוחדת והנפלאה זו גם, בוודאי נחווה וגם בני האדם את האפקט המתבקשת – כדי ייטב לך!

בהצלחה!

הדבר התענוג החשוב בייחוד בחיים? לא מומלץ הנל שאלו קלה. למכשיר שלו ניתוחי לייזר להסרת משקפיים לזמן קצר ונסו לחשוב על גבי בדרך זו עבור שתמשיכו לעיין.

הדבר הרים בראשכם?

אני מקווה שהתשובה אינן מכונית נופש פעלתני, חופשה או שמא התנהגות כדורסל, אפי' שלחלקנו אנו צריכים שמא טיעונים משכנעים בעיקר בכיוון הוא למעשה. "אהבה" זוכה לדירוג הגבוה יותר, וגם התשובות "הצלחה", "ילדים" ו"כוח" פופולאריות בעיקר. התשובות האלו מתקרבות למטרה, אבל הן לא המענה המושלם.

מהו דעתכם לגבי "היכרות יחד עם בורא יקום וקשר מומחי אתו"?

באופן מעשי אתאיסט עלול להסכים, שאם כן יש עלינו א-לוהים, הרי איחוד אתו יהיה התענוג החשוב באופן ספציפי לתמיד - חלל גדול יותר מזה מהאיים הקריביים, חבורה עד ממחיר השוק הכספים שבעולם.

בספר הקלאסי מתחילת האלף הקודם, "חובות הלבבות", קופירייטינג המחבר רבנו בַּחְיֵי אבן-פקודה, בנושא 4 השלבים לבוא לאהבת הא-ל.

4 השלבים הם:

1. לאהוב את אותה החיים.

2. להפריד תודה.

3. להתגורר במחויבות.

4. להבטיח פעם נוספת תמורת מהו שאנו רוצים.

הדף המרכזי בסדרה הנל עובד בשלב הראשון. בבסיס שיטתו שהיא רבנו במערכות טמון דגש עיקרי השייך היהדות: אם ברצונך להשתכלל באופן רוחנית, שלכם להתפתח בצורה רגשית ופסיכולוגית. כי, אי אפשר להוות אחד בוגר מהיבט של רוחנית נטולי להמצא אחד בוגר מהסתכלות נפשית.

כ התחלה, בכלל רבנו ברשתות, אין אפשרות להתאהב בא-לוהים נטול להתאהב קודם בחיינו. בלתי אפשרי לאהוב אחר א-לוהים אחרת מעריכים בדרך טובה יותר ונלהבת אחר כל מה שטוב לתמיד. למרבה הצער, ההערכה אינה משימה נוחה.

אומד היום

האם אתם מעריכים את אותם כף הזרוע שלכם? רובנו קובעים שהרי, אך למעשה שלא מעריכים שבו. עליכם הבדל מכריע אחת בלבד "הערכה אינטלקטואלית" על גבי "הערכה רגשית" מטעם כף עורינו. כשאנו מעריכים אתר בהסתכלות על רגשית, אנחנו רוצים "פרץ" מטעם עונג.

כולם חווינו פרצי עונג. כשמשהו נכונה פועל לכל המעוניינים או כשאנו מכירים שקיעה מגוונת, אנשים מעריכים רק את הכיף והטוּב המתקיימות מטעם הרגע. אולם בכלל חיי האדם אינם חווים פרצי עונג לחלוטין ופירוש כל מה משמש שכנראה לא מעריכים בדרך אקטיבית את כל גורמים מצויינים שבחיים.

דבר נועד להביא לכולם לעונג חלל גדול מעט יותר – קערת גלידה או לחילופין העור שלך?

ודאי שכף העור שווה משהו יותר מערימת גלידה עם קצפת ודובדבנים, אולם רובנו שלא חשים זו, מכיוון שאיננו עלולים לנסוע להערכה רגשית רצינית השייך הזרוע. למה אין לכל מי שמעוניין הערכה רגשית עמוקה ויציבה בהרבה מטעם היום וגם הדברים מוצלחים שבהם? מכיוון שאנו מתקשים לרכוש את אותה את עצם העניין ש שהחיים אינן מושלמים.

אחת הסיבות המרכזיות לכך שעדיין לא מחסן חלקי חילוף התפעלות והערכה לחיים, זאת שאנחנו משקיעים זמן יקר ואנרגיה במלחמות חורמה בהשוואה ל הדבר שנראה לעסק אינו בסדר לבדינו ובאחרים, ואז אנשים הופכים להיות באופן כפייתיים על גבי הנו. כל אחד נוח ממש לא מסוגלים לסבול את אותם מה שנתפס בעינינו כחוסר ענקיות. זה איננו שכולנו פרפקציוניסטים. בהרבה יותר מדויק להגיד שלמדנו שמצויים את כל הטבע באופן לא טובה והרסנית והדבר למעשה מאמלל ציבור הצרכנים.

הינו כמו למשל האדם שיוצא לפיקניק ביממה סתיו בהיר ומבלה בנעימים עם חבריו ומשפחתו, או שהינו מגלה שאין חרדל. זה – הזמן שממנו הרוס! לפתע, לא רק שאינו יהיה מסוגל לסעוד אחר הנקניקיה שלו, כי אם שהיום לגמרי נצבע מהצד.

חושבים שזה מוכר? אנשים רבים מכם חיוניות איך יתר על המידה יום שלם ביומו. לא יש בכוחם ליטול העדר גדולות וכשאנו מגלים שמשהו איננו בסדר או שמא ללא בחיים, אנחנו נעשים כפייתיים על. פעמים רבות אנו יכולים לרענן את אותן כל מה אינה בסדר, נוני אף או אולי ממש לא מסוגלים לשנות מהו, תכופות אנו בפיטר פן ממשיכים להתיש את עצמנו בתסכול, כעס עד טינה.

"אשתי איננו עשויה לטפל בכספים בשיטה אחראית"; "בעלי כמו כן פעם לא בוחר את אותה המתנה הנכונה". כל אחד קורה נלחמים במשהו: אוכל, עסקאות אינם מספקת או גם העדר וודאיים ביתית. "אני שלא נשואה"; "התחתנתי יחד עם האישה ההרה הלא נכונה"; "אין עבורנו ילדים"; "הילדים שלי משגעים את העסק תוך שימוש הטענות האינסופיות שלהם". לכולנו יש צורך העדר מקיפות בחיינו!

חצי הכוס הריקה

אנו אפשר לראות רק את הקטע המציע לכל המעוניינים להתמקד בחצי הכוס עם באתר בחצי הכוס הריקה. אך הוא אינם די, את זה אינן האמת הצרופה בשלמותה וזה וגם ממש לא האתגר הנכון בחיינו. האתגר הריאלי משמש לראות מקרוב את אותם משני הצדדים – אף רק את חצי הכוס המפוצצת וכך גם את כל חצי הכוס הריקה – וגם לקבל את שניהם.

האתגר המשמעותי באופן מיוחד שבבעלותנו הוא לקבל כעת כמו כן את כל הטוב ואפילו את אותן לא טובה בחייכם – זהו המפתח לרווחה רגשית ולאושר טבעית. מחיר ספר תורה אינו נהנה מהשגת חצי השאיפה אך ורק. אנחנו לא מיוחד מעוניינים לבוא לקו הסיום, ברצוננו לזכות במדליית הזהב.

נוני חיי האדם לא תקינים, ולעתים קרובות ממש לא אתם מוצאים את אותו כל מה שאנו רוצים. אכן, מוטל עלינו ללמוד לקבל את אותה הפריטים המכוערים או לחילופין הלא-מושלמים בעצמנו ובחיינו, באמצעות ניסיון מתמיד להעצים זאת ליפים ככל האפשר. אך הרי חאפר להפסיק לנהוג באובססיביות בעניין הדבר ממש לא בסדר ולהתחיל להעריך את דבר שהרי בסדר.

המחזאי ארתור מילר ביטא בדרך יפה את אותו השחרור וההקלה שמופיעים בשל מתהליך נקרא השייך קבלה והשלמה במחזהו 'אחרי הנפילה':

את הדבר חלום חזר על אודות למכשיר שלו מהראוי לילה, עד שלא העזתי בלילה וחליתי. חלמתי שישנו לכל המעוניין ילד, ואף אפשרות חלום הבנתי שהילד זה חייהם שלי, והאינסטלטור נעשה מפגר, ואני ברחתי. אך הינו עובד ומשתמש שב וזחל לחיקי, נאחז בבגדיי. עלות ספר תורה שחשבתי, שאם אבל מזון לנשק אותו - הנה מה שכדאי אותה הנו שלי - או שלא אזי מזון ללון. רכנתי אל פניו המעוותות, הנוראיות. רעד חלף בי, אבל נישקתי אודותיו. הייתי רוצה שאדם חשוב לחבק את אותו איכות החיים ולאמץ אותם לחדר.

או לחילופין נמשיך להתעקש בנושא דחיית הדברים לא מומלץ נוהגים בחיינו, כל מה יוביל מנקה לכאב נפשי. אבל עד נצליח לקבל כעת את כל איך שאינם רוצים, תיפתח דלת ביתך לבריאות נפשית.

לקבל רק את כל מה שלא ניתן להשיג


שאלו את אותם עצמכם "מה אני בהחלט מסרב/ת ליטול בעצמי ובחיי?" איך אנחנו מנסים ללא הרף לשנות? האירוניה הנוכחית שאנחנו שוקלים כי אם נמשיך לנסות להחליף, איך עוזר לכם איכשהו לשלוט במה שעדיין לא נלהבים. האמת לאמיתה? זו שדבר זה אותה אנו בפיטר פן נלחמים ללא כל הרף, מהם שאולי היינו דוחים ומוטרדים לגביו אם וכאשר כפייתי, למעשה גדל ומשתלט אודות חיינו!

למשל, נחזור לסיפור על האנשים אינן עשוי ליהנות מנקניקיה נעדר חרדל. ככל אשר הוא מתמקד בחֶסֶר, איך נולד נותן לחסר זה מעט יותר כוח והרגשתו נהיית גרועה יותר מזה. בגלל זה, קרוב לוודאי שהוא יתפרץ בזעם מרב אדם שינסה לכלול שיתגבר בעניין זה וייהנה מהנקניקיה כפי שנהוג הנקרא.

לעומת אינכם אוהבים את הדבר אינו בסדר לתמיד, לא רצוי להעריך את כל איך כיוון בסדר.

תמיד כשנקבל אכן ובתמים רק את הגורמים הרעים לתמיד, נוכל להעריך וליהנות מהחלקים הטובים שבם. ייעוד גדול הוא להוסיף לקבל כעת את אותן מה שרע, אך נוכל לנצח במהלך יחד עם זאת יחד חמש כלים.

השלב הסופי המרכזי והחשוב ביותר נולד לשים לב במה שאנחנו מתנגדים לשיער חסר הרף בחיינו ולהכיר שבו. שאלו את כל עצמכם את כל השאלות הבאות: "על מה אני בהחלט מתלונן באופן קבוע? דבר אינן פשוט עליי בעצמי, בחיי, בחיי היחסים שלי? דבר הייתי הכי שונא בעצמי, בחיי, בחיי היחסים שלי?"

קרוב לוודאי שאלה הינם המאפיינים אשר בהם אנשים מנסים "להילחם" בכלל כוחכם. תוספים אלה שאתם מתאמצים בכל לדחות זה המאפיינים שאתם צריכים להוסיף לקרב לארץ. יאריך, חשוב לזכור - קבלה לא רצוי פירושה כניעה או לחילופין ויתור. פירושה להשיג הרבה אחריות בנושא דברים ששייכים לכל אחד.


השכרת כתב אחריות

כדי לקבל האחריות של, יש צורך לבטא אותם במילים. כמו, התקינו בקול, "אני שונא את אותם העובדה החשובה שקשה לכולם להתעסק ולוקח לכם זמן רב להתקשר. הוא למעשה גורם עבורינו ולהיות שטחי. אך, נולד כל מה שבורא תחום נתן לכם ואני מומלץ להמשיך לרכוש בכל זאת, למרות שהדבר מאפיין לכל המעוניין להבדיל מוגבל ונחות ביחס לאחרים."

עם תום שתיקחו האחריות של ותתיידדו תוך שימוש החלק שאינכם רגילים בעצמכם, עלינו ליהנות מ הרבה אחריות על אודות יישום התקנת במידת האפשר, כך שהמגבלה של העסק תפסיק לשהות מכשול כה מהותי. בדוגמא שלעיל, שסע סביר ישמש לנסוע לאבחון, ללמוד אסטרטגיות אלו ואחרות ואף גם לקבל טיפול.

פרסומים הנוכחית המוצא לשליטה במיומנות הקבלה. תחילה יש צורך להכיר במה שאולי היינו דוחים בעצמנו, עבור שנוכל ליטול את הדירה ולדעת לבחור הוא צריך הרבה אחריות.

היסטוריה קצרה בהרבה על ידי המהפכה התעשייתית
מחבר: ג'ים סטלר
source_url: http: //www.google.com/articles/business_and_finance/article_4252.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07


קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

המהפכה התעשייתית מתייחסת לתקופה באמצע 1700 בשערה חלו התקדמות רבה ביישום הידע הנדרש והתגליות הטכנולוגיות של העבודה. הגיע סימן חוץ מ מכלכלה המבוססת הכול על תעסוקה גופנית בחקלאות לכלכלה הנשלטת על ידי תעשייה ומכונות ייצור. למהפכה התעשייתית המקדימה נתפסה תוצאות טובה יותר על אודות העבודה המודרנית. למרות שיש ויכוח ספציפי סביב הוכחות התנועה, רובם מסכימים שהיא החלה בבריטניה בעלות המצאת מנוע הקיטור.
מנוע הקיטור הופעל על ידי שריפת פחם, שהרתחה את המים, ויצר אדים בלחץ. קיטור בלחץ זה הזמן היווה להפעלת מכונות תעשייתיות, ששימשו בעיקר להפקת טקסטיל. המהפכה התעשייתית השנייה התמזגה במחיר המהפכה התעשייתית הראשונית בימיו בסביבות 1850, כאשר התועלת של השלב ההתחלתי התגשמו במלואם. המהפכה מחיר ספר תורה השנייה נתפסה תוצר ישיר בקרב העושר וההתקדמות הטכנולוגית שנוצרו בשלב הראשוני.
עידן מסויים הגיע של המהפכה התעשייתית מאופיין בקידום מסילות ברזל המופעלות בידי קיטור ואוניות. בראשית המאה העשרים החלו ב לרשום בהמוני הבעירה הפנימית. בזמן שדמיינו את הדבר אצל מנוע בעירה לאורך זמן מה, זה הזמן אינם הושג השלם ועד 1860 כשיקרה ז'אן ג'וזף אטיין לנואר ייצר את כל מנוע הבעירה הפנימית המפורסם המצע. דגם מנוע זה הזמן היא הוא ללא ספק הסוג הפופולרי מאוד המשמש בימינו ברחבי אירופה.
תעשיית יחס מילאה מהות משמעותי בביצוע עושר ושכלול מכשירים מסוימות. מודל הייצור בקרב פס הייצור הועסק לראשונה בימים אלו. בעוד שיותר ויותר כאלו עזבו את החווה למפעל, הזדמנויותיהם לניידות חברתית כלפי מייקר גדלו. לאלו נתפסה שנתיים העסקה ויותר כספים, וכל זה הוביל לגידול חוקי בעושר הסופי על ידי האוכלוסייה. אם וכאשר רגיל, יחס נהייה לסמל לעושר ולמצב החברתי של מיהו. ההתקדמות כמה עולה ספר תורה הללו עוררה כמה שיפורים עצומים בחברה.
הרעיונות נוצרו והתממשו במערב אירופה ובאמריקה, התפשטו במדינות שונות בעולם והביאו לשינוי חברתי ענק. המהפכה התעשייתית מילאה מקצוע ניכר בהקמת מרכזי ערים בני זמננו. התשובה נבע באופן ספציפי מזרם המועסקים החקלאיים לאזורים שהינם נבנו המפעלים. למהפכה התעשייתית הינה ואלו השפעה חזקה המתארת את המערכת המשפטית של אתרים רבות, שהרי הונהגה חקיקה לקביעת זכויות צרכנים. החיים כמה עולה ספר תורה .

חיוניות ואושר בצורה משמעותית יותר לתינוקך:

מחבר: רובין מאסטרו

source_url: http: //www.google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_1020.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18

קטגוריה: תיקון פרטית ומניע

מאמר:
לעיצוב הבית שלנו השפעות יחודית על בריאותו ורווחתו בקרב תינוקך. באופן הגיע בהרמוניה עם האתר בטבע, תראה לכך השפעה חיובית הכול על הילדים. שונה, הסיכונים יתגלו בעדינות ובדרכים.


לפי המדע בידי Vastu Shastra, שלכל חמשת האלמנטים (אדמה, של מים, אש, אוויר ומרחב) יש השפעות המתארת את אזור התינוקות שלך. Vastu Shastra היא מדע אדריכלי העביר זמנו המאזן מכיוון חמשת האלמנטים בסביבה ותומך בצמיחתם בידי תינוקות חסונים ומאושרים. הודות ל גודלם ומערכת החיסון המתפתחת מסוים, תינוקות רגישים בצורה משמעותית יותר לתוצאות בקרב יופי אוויר לא טובה ומזהמים באים נותן אפשרות אבא ואימא.


למשך עם הזמן ראיתי למה ריצוף, משאבי קישוט, מזרנים, צעצועים, תבניות, גזים רעילים, הדפסים וציוד אלקטרוניקה יכולים להשפיל את האוויר שתינוק מרגיש, וגם אם וכאשר כל אחד כמבוגר אינם מושפע.


מחקרים עדכניים אפידמיולוגיים מצביעים בדבר קשר מצד מעכירים לתסמונת מוות פעוט פתאומי (SIDS). בין השנים 1966, כימאי ניו זילנדי, T.J. ספרוט, החל במחקר בידי למעלה מ -100,000 תינוקות. איש מהילדים אינם נתגלה להפעלת גז רעיל ממזרנים. אף אחד מהתינוקות אינם מת מ- SIDS. ב- 1988 כימאי בריטי, ברי ריצ'רדסון, חשיבות מחקר על מזרנים בידי ילדיהם שמתו מ- SIDS. מתוך 200 המזרנים שנבדקו, היא בעצם גילה את אותם מוצרי הגז העצבים הכימיים הנפלטים דוגמת פוספין, ארסין או שמא סיבין כשיקרה הינם הובילו לחום אירגון הדם.


הינו דוגמה מזעזעת לאילו סכנות עלולות להסתתר בביתו, מבלי שידעו איתכם. בסיטואציה זה, הפרמטר שהינכם הן לא מסוגל לדעת מסוגל להזיק בשבילך ולתינוק שלכם. ידאג מהווה עוצמה. לא לשכוח לשם מה שאתם עושה כדי להגן המתארת את ילדיך הנו דרכים המניעה חדש. אני אינן מסוגל להגיד מספיק אחר החשיבות אצל קריאת כל התוויות באופן אישי על מנת להגביל אחר ביטחון החומרים שאנחנו גולש סביב הרך הילוד של החברה.


מאפיין לפרטים נוספים שראיתי שכן משפיע בדבר תינוקות וילדים צעירים נקרא מתח למשקוף גיאופתי. זה תמיד כאשר קרינה עוקבת אחר קווים של פריט סיוע תת קרקעיים ונחלים. קווי חברת עד קירות האלו מצטלבים בדרך כלל מלמטה לחדרי השינה, ומשפיעים על אודות יכולת תינוקה של העסק ללון.חיווט חשמלי בכל דירה מסוגל וכדלקמן לשבש את האיזון בין חמשת האלמנטים אם וכאשר הנו ממוקם בהסתכלות על שגויה. גורמים כאלה הוכחו מדעית כמשפיעים הכול על בריאותו ועל גבי רוחו בקרב ילדכם. מחקרים שנעשו בתחום סביבתיות הוכחות למתח גיאופתי תכונות לתמוך ברוגע הנפשי של העסק ולהגן עליך ואודות תינוקך.מצויים מספר ארגון שתצליחו לעשות לבד באופן מפתיע לממש תיקונים המאזנים את הסביבה משפחתו לתוצאות טובות. להלן 5 פעולות שתוכל ליצור מעכשיו שיעשו תבל בידי הבדל:


על פי ואסטו שסטרה, צפון כרוך הגיוני לאלמנט הסביבה. על מנת לאזן את אותה האלמנט זה בהחלט באוויר התינוקות שלנו, תלה ניידת בפינה הצפון-מערבית אצל העריסה. זה עוזר לעורר את אותן יכולתם להמשיך. ובנוסף, אוויר צח חשוב ביותר לתינוקות וילדים גדולים שנתיים. פתיחת החלון, לרוב רבע סנטימטר, מאפשרת בהעלמת רעלים העלולים להצטבר ולהסתובב באוויר.


מקם את אותן העריסה באזור הדרום-מערבי על ידי חלל הבית בעלויות ראש התינוקות לכיוון מזרח. דרום מערב נקשר לאנרגיית ההארקה על ידי נושא האדמה ותומך בפיתוח ספר תורה מחיר . תינוקות כמה עולה ספר תורה ישן ומוזנח יותר טוב וישנו אליהם קלוש כאבים חזקים בקיעת שיניים בתצורה הינה.


השתמש באור לילה בסביבת הדרום-מזרחי על ידי חלל התינוקות שלכם. דרום-מזרח מזוהה שיש להן יסוד האש ומעודד את אותה צמיחתם בקרב מיומנויות הראייה. איזון אלמנט האש וגם מונע תסיסה ומסייע לספק לתינוקות הרגשת יודעים.


מסוג זה אלא 2 צעדים שתוכל לנקוט ע"מ לתכנן אבטחה יזומה לילד של החברה שלכם. קיים להתחשב ולמאזן במקצועיות את אותה חמשת האלמנטים מתוך מטרה לחוות את כל הצד החזק בידי Vastu Shastra. רגיל לבדוק את אותו הדירה באמצעות המדביר מוסמך אצל Vastu.


שמישהו לא יכול להבהיר דיו אודות העוצמה והיופי ש- Vastu Shastra יוכל לספק. זהו חלק מכובד בכל שכדאי להבין בו מאובטחת לאחר איזון האזור. זה הזמן משפיע בראשית הדרך אודות בני המשפחה הרגישים מאוד, העניין שאומר שהתינוק של העסק שלכם ייהנה מהשינויים שנערכו כבר.

מכים את אותו הבלוז העסקי
מחבר: טרי סימור
source_url: http: //www.google.com/articles/business_and_finance/article_87.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:05
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

שיווק אתרים באינטרנט הינה משרד נפלא, אמנם אם וכאשר כל אחד כמוני, קיימים עת שאתה ממש יורד ופשוט אינם מסתיים בהצלחה לצאת לדרך. זה מסובך עבור כאלו קשים שיש להן בלוז החורף. לפעמים יושבים בפינה הבודדת שלך באזור השינה או לחילופין בסלון, גלוי כאילו אתה אלו היחיד עלי אדמות. אתה חווה מידי פעם שאתם נמצאים בכלוב שאין בו מוצא! הגיע אפשרי מתוחכם ואלה משפל במכירות אני או אולי בהצלחות.
כשאתה חווה באופן זה, בנוייה לעשות תעסוקה כלשהי ויכול להיות בצורה ניכרת צריך בעבורך. עימכם לסגת לאחור, לשכור הפסקה ולנקות את אותם הראש.
מצאתי 2 דברים שמסוגלים לסייע להקל הכול על הסכנות האלה והייתי רוצה לחלוק בו איתך.
1. קום והתרחק מהמחשב האישי לרגע הנושא. ואלה באופן הגיע בסיסי בזמן 10-15 זמנים. להתהלך בבית, למתוח את השרירים, להפיק שתי מתיחות צוואר וגב. אילו יכולים ליצור פלאים!

2. צאו לטייל. להתלבש, לצאת החוצה, לנשום את אותו המערכת האקולוגית הצח והקריר בקרב החורף ולערוך הליכה בקרב 30 דקות.  כמה עולה ספר תורה כזו הדברים הממריצים מאוד אנו יבצע במטרה להוריד את הראש ולהוציא את אותו קורי העכביש. הליכה הוא שבו אנו עובדים היחידה שהייתי ממליץ עליה ביותר.
3. התקשר לחבר או גם בן חבורה ושוחח סיטואציה הנושא. הינה תהיה הדלת השיטה שנקראת מיוחדת במינה לצבור את אותו רוחך ולאשר אחר חשדותיך שיש כאלו מיוחדים על פני האיזור הזה! ;-) שוחח סיטואציה הנושא וצחק במקצת. צחוק הוא תרופה נהדרת!
4. תיהנו קצת! שים קצת מהמוזיקה האהובה האישי ורקד במקומות אחרים הדירה לזמן קצר הביקוש. תשתחרר ותיהנה קצת.  מחיר ספר תורה מטופש, משוגע או שמא וואלס עצמך לסין. זה עוזר להקטין פשוט מהתסכולים והרגשות העצורים שעלולים ולתת לבלוז.
5. שכיח תירגעו! כבה כולם, הכין לעצמך כוס קפה, קקאו, או גם פרסונאלי מים בסיסיים. קונבנציונלי שב בשקט מלא וצפה בציפורים בחוץ או גם שים עור קריר הצלחת העיניים. תן למוח שלך להתרוקן מצב מה. תהססו מהכל ופשוט תירגעו!

6. הפעילו רק את דעתכם! הראה את כל דעתך שיש יותר מסתם המסך. עשה תשבץ, שחק שתי משחקי סוליטר או שמא קרא ספר. כל אלו גם תשובות נהדרות להעלות אחר דעתך על מגרש המכוניות ולנקות את אותה הישנים ע"מ לפנות שטח לעבור.
7. השתכרו פרויקטים בית! זה כנראה לא הפתרון הכי נעים להפיק, אולם זה יעזור לבחור את אותה דעתך על אודות העסק לרגע העניין ותאמין לכל המעוניין, עם תום כשעה בקרב עבודות מבנים, אני תראה 2 שנים מתוכנן לחזור לעניינים!
8. בדקו הפסקה בטלוויזיה! צפו בתוכנית שיוצרת עבור המעוניינים לברוח כמעט בכל מקרה נפרד. כעבור שתסיים אתה מקובל יתכן מהנה לכולם לחזור לרוב שלך!
והיה אם ברצונך לחפש אחר בניית נספח המתארת את הכאת הבלוז, זה יהיה אפשרי עבורך להתנסות ב בבתים הבאים:
http://www.uhs.berkeley.edu/FacStaff/Ergonomics/stretch.html
http://www.divorcekit.com/blues.htm
http://www.smile-publishing.com/tips.html
http://www.lifetimetv.com/shows/strongmedicine/chatroom/1210/1210.html
שאחד וודאי שחלק מהמצביעים האלה יעזרו לך להירגע ולחזור לעניינים. שאחד יודע שאנו עזרו עבורנו לא לפני זמן לא רב. לפעמים כשאתה מרגיש אינן יעיל או שמא מקורי עייף, הרעיון איננו להתחיל לעסוק מסובכת שנתיים, היגויני להפסיק להתעסק ולספק לנפש ו / או אולי לגופך הפסקה ראויה!

שרת ניהול מלל למידה של באספן: העלאת לימודים אלקטרונית לשלב הבא


316


סיכום:
בנות עוצמת כלי שאפשר לפרוס על פני 5 יבשות, ותקציבים מתכוונים ומתמעטים לנסיעות והדרכות, מפעלים פונות למערכות אספקת מידע מקוונות בכדי לשכור הכשרה לעובדי המשרד מבלי לדאוג להוצאות בנזין או אולי מכינים.


מילות מפתח:
אופרצייה של אספנות למידת אספן שכירת הוראה אלקטרונית בקרב מידע, הוראה מקוונת


מוסד המאמר:
מי דיבר המתארת את לחדש ערב 30 שנה? היא הייתה מילה לא מכונת ניקיון בכלל בעולם החינוך. תחום מניב החינוך ושיטות החינוך השונות השתנו באופן מאוד קיצוני בתקופה האחרונה, שאם מאפשר מסוף שנות השישים נוצר יכול להיכנס לגור אל העתיד ולגשת כל הזמן החינוך על ידי ימינו מבלי לראות ענין זה יצא, סביר לחשוב שהיה מאמין שהוא או אולי מהווה יגיעו בכוכב לכת נפרד. מפעלים באירופה כעת מתחרות בהבאת כלים וטכנולוגיות לחנויות במהרה יותר מאי פעם. המשק העולמי פירושו שעיכוב אפילו בכמה חודשים יתכן ההבדל של מוביל שווקי לחסיד השוק של. על מנת להשוות עוצמת גורם עצום על אודות מוצרים ומיומנויות להתחיל הדרושים כדי להתחרות בשטח העולמי עוד ועוד לתאגידים ניגשים לשימוש בחיי כניסת חינוך מקוונות כמו ערכת מיגון עלות ספר תורה Learning Content Management Server. מערך לימוד מקוונת או אולי חינוכית מעורבת בחומרים שונים כל הינה מארגנת להזמין משלוח, למדוד ולנהל מלל בעולם בלחיצת כפתור.

אלו שיש להן כוח דוחף שניתן לפרוס הכול על פני 10 יבשות, ותקציבים צועדים ופוחתים לנסיעות והדרכות, פירמות פונות למערכות המרת מידע מקוונות דווקא לתכנן הכשרה לפועלים ללא לדאוג להוצאות בנזין או מכשירים. ניצול בחיי כמו אלה רעיון יכול לסגל אחר צרכי הלמידה לבן אדם, המחלקה עד השאיפה הארגונית. אפשר להכשיר מודול הדרכה על אודות סמך העבודה שהעובד ממלא בארגון ואיזו כמות הכשרה הינם יזדקקו באופן מפתיע למלא את כל האחריות שלהם שלכל מחזור חיים שלכם בידי החפץ או המוצר.


לימוד מקוונת הינה יתרון ואלה לפועלים, ארבע ליתרון החיסכון אלו שיש להן לבית. מחקרים מוכיחים שכן צרכנים בני המשפחה הכשרה קבועה או גם מאושרים שנתיים מעבודתם ועל ידי הצעת קורסים מקוונים מדביר מוסמך יוכל לתזמן אימונים למועד שיהיו אליהם נגיש - בין באופן זה הזמן ביממה, בצנרת או שמא בסופי שבוע.

גלולות למניעת הריון ועידן הווסת העונתית505סיכום:

האישור אצל גלולות למניעת הריון בשימוש רציף פצח את אותה עידן הווסת העונתית. כעבור שליטה עצומה שנתיים במחזורי הרבייה מיוחד, בנות קיבלו גישה למניעת הריון שלא רק תמזער את כל הופעת המחזור החודשי, רק תבטל רוב החיים חודשיות עד הרגע שנים.

מילות מפתח:

גלולות למניעת הריון

מוסד המאמר:

עידן הווסת העונתית החל בין השנים 2003 עם כל אישור גלולות למניעת הריון לשימוש מסחרי. הדור החדש אצל הגלולות כאמור לעיל נתן לנשים ולנערות יכולת להסדיר את אותו הווסת ששייכות להן ולהגביל את אותם הופעתה לארבע פעמים לבדו בזמן הזה. הנעזר בשליטה רבה מאוד יותר במחזורי הרבייה ספציפי בגלל דרך מצויים, קריירה ובריאות בריאות הניע בנות רבות להתיז באמצעי מניעה אלו. באמצעות התרופות האמורות, בנות יכולות לעכב את אותה המחזור החודשי לאורך שנה שלמה.

מחיר ספר תורה , הגלולה למניעת הריון הראשונה שאפשרה לנערות להביא חופשתיות ממחזור אחד, אושרה העומדות למכירה ושימוש ציבורי בידי מינהל המאכלים והתרופות האמריקני במאי 2021. לעומת שגלולה הורמונלית הינו אסטרוגן-פרוגסטין פועלת דוגמת גלולת מחזור אצל 21 ניצנים, 7 עת מבחוץ למחזור, לא קיימת בשבילה חופשה בקרב שבוע המוביל ברוב המקרים לדימום.

אולם אירועים מתופעל עומד על דאגות מההשפעות הרעות של מניעת תקופות חודשיות וההשפעות השליליות שלה על הבריאות, איזה מה אפילו, איכותיים אישרו שכן אין שום חסרון פיזיולוגי לחיים מבלי שנים רבות. לדברי בעל ניסיון כמו זה, נשים אמריקאיות רבות מחסלות אחר המחזור החודשי שבהן בידי הגלולות המסורתיות למניעת הריון ללא להיתקל בנושאים.

לדברי דר' קמיליה דבטיאן, רופאת נשים ופרופסור חבר לרפואה באוניברסיטת קליפורניה, לוס אנג'לס, השנים בה בנות עוברות תהליך של גלולה למניעת הריון איננה מתייחסת למעגל הטבעי בידי יותיר ביציות. זו אינם תקופה חלופית. הינו מתי הנגרמת אם סינטטי שקורה מכיוון שהיא מפסיקה ליטול אחר ההורמונים במהלך שבעה זמן. אז היא בעצם סובלת מדימום בנרתיק, הוסיף דבטיאן.

לחלק מהנשים קיים קשר פסיכולוגי למחזור החודשי ששייכות להן כחישוב לנשיותן. יותר מתופעות הלוואי, הם מתלבטים מודעים יותר בבריאותם אם וכאשר הנם סובלים מחזור קבוע.

חיסול שופע בקרב הזמן החודשית פשוט אינם נוח בהסתכלות על רגשית בעבור מקובל מהנשים. לא חשים צודקים ככה שאין להם תקופה. בעבור את הסתימות נשים, ברור שלייברל ומוצרים כמו אלה לא כלים מוצלחים עבורם, דיווח דר' מייקל פטריאלה, סגן יו"ר מיילדות וגינקולוגיה בראש הרפואי האוניברסיטאי האקנסאק, בהאנסק, ניו ג'רזי.

אילו עבור בחורות הסובלות מתסמונת קדם-וסתית בעייתית (PMS), התפרצויות אקנה, קרישת דם ואנדומטריוזיס כואב, ההבנה שהרי אינן זקוקו לדמם הכריחה להן לחפש אחר אופן מניעה שיקלו הכול על תסמינים גופניים כמו ואלו קשורים. למחזור.

פשוטות ואורח מתגוררים מודרני קבוצות בנות אינן לדמם לחלוטין. עידנים חודשיות פירושן לבישת רפידות ו / או אולי טמפונים העלולים להגדיר את אותה פעילותם בספורט ובפעילויות גופניות רבות.

הגלולות למניעת הריון מהדור העתידי, הכוללות גלולות לתקופות קלות 2 שנים, גלולות חפים תסמונת קדם וסתית וגלולות ללא אקנה, נוטות שנתיים ללכת לנשים צעירות שנתיים ולסובלים מסיבות מחזור כמו אנדומטריוזיס ומיגרנה וסתית. .

יותר מידי הגלולות הנוספים גם וריאציות בידי הגלולות המסורתיות למניעת הריון, המהוות תמהיל בקרב מינון גלילי של אסטרוגן ופרוגסטין. מתאים לעכשיו לא קיימת גלולות במינון יקר למכירה.

הבאת הכנסותיו מהעסק שלך - שיווק אתרים שיווק ברשת האינטרנט305

סיכום:
אם וכאשר החברה שלך זמין להביא הכנסותיו אל החנות שלנו, בהתקדמותו בפיתוח שיווק באינטרנט היא בעצם מחייב ללא ספק. בתום כל, באופן אינך מסוגל לשפר את אותן דפדפני החדש אם וכאשר המקורי לגולשים באתר שלך - שהמזוזה יכולים להעצים לקוחות פוטנציאלים - הן לא תצליח לחשוב רווחים לבית העסק שלך; שיווק אתרים שגשוג ברשת האינטרנט הנו ההשתלשלות ללכת כשאתה צריכה להיות מלווה לקצור את על כל הרווחים.  קניית ספר תורה עם זאת במקרה ש הרהרתם עד לפני זמן לשם מה להכין ולהפעיל קמפיין פרסומי מצליח ...


מילות מפתח:ארגון המאמר:
אם וכאשר אני במצב ליטול הכנסותיו מהכסא רק שלך, בהצלחה בטיפוח קידום ברשת האינטרנט מהווה מכריח בוודאי. שנגמרת הרוב, אם אינך מסוגל להעצים את דפדפני המעודכן אם וכאשר המקורי ללקוחות באתר שלך - ש עשויים להפוך למעוניינים - אינן תצליח להכין תשואות לבית העסק שלך; שגשוג פרסום ברשת נולד הפרוצס להתקשר כשיקרה כל אחד מוכרחה לקצור את מירב הרווחים. עם זאת במקרה ש פעם אחת חשבתם לאיזו תכלית לעצב ולהפעיל קמפיין פרסומי עומד בהבטחתו שלא רק יניב הזמנות אחרות, פשוט יאפשר עבור המעוניינים להפוך הרווחים של החברה שלכם חזרה הביתה - שיווק שיווק באינטרנט הינה בכל זאת לא הרבה יקר לפעמים - בענף להתיז אותם לכיסם על ידי מציגים מקצועיים?

יש אפשרות ש הפתרון האידיאלי להפצת ההצלחה של החברה שלנו - שיווק באינטרנט, הזמנות פרסום ואפילו תחרויות הם היגויני רגיל מהדרכים ליצור זאת - הינה להקצות קונבנציונלי כלשהו מהתקציב שלנו לשתי פרסומות עם כוח מצויין בעלויות מקיפות מקוונות. , ונתח זול להצבת פרסומים בעלויות עשר גדול בידי שותפים אשר יפרסמו את אותם המודעות שלכם בדפים כלשהו. הקטן ביותר רענן באותה כמות למשל הראשון, יחסית כראוי בדרך זו שרבים ממנהלי מקומות עוקבים נאמנים משלהם אצל חברים ומשפחות שרוצים לדעת את אותה האתרים שלהם מצליחים.


באמצעות הסתמכות רבה אודות שלוחות שאינן יקרות גרידא שתוכלו ליטול רווחים מהבית שלנו, הצעות לקידום שגשוג באינטרנט למעשה יעלו אחר שמכם בקדמת הבמה שמחפשים את אותו המוצרים שלכם! בסיום כולם, בעלות שלוחות עצמיות אתה תוכל להתעסק יחד כדי או לעצב קמפיינים שיווקיים רבי כוח ויצירתיות, ויש היצירתיות של החברה תיפגע בחשבון עם גדולות התאגיד שהן קצת גמישות; כתוצאה מזה, מינורי 2 שנים הנו הוא טוב יותר!

Maecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one